ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಯುಗಾದಿ…

ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಯುಗಾದಿಯ ಸಡಗರ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಬರೆದಿದ್ದು. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅಂದಿನಂತೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಲೆ ಹಬ್ಬದ ಅಚರಣೆ. ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರೂ ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತಿದೆ ಹೊಸ ವರುಷಕೆ ಹೊಸ ಹರುಷವ ಹೊಸತು ಹೊಸತು ತರುತಿದೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಈ ಸಾಲುಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳದೆ ಬೆಳಗಾಗದ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಇಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಸಹ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳದವನು, ಈ ದಿನದಂದು ಎದ್ದು ಕುಳಿತು ಬಕಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಈ ಹಾಡನ್ನು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರುವ ತನಕ ಅಲ್ಲಾಡದಂತೆ ಕೂರಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಯುಗಾದಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಡು ಕೇಳಿ, ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಕೊನೆಸಾಲಿನವರೆಗೂ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನದ ತಯಾರಿ. ಕುಲವಧು ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು, ಮಾವಿನ ತೋರಣ, ಅಭ್ಯಂಜನ, ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲ, ಬೇಳೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು – ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ತಪ್ಪುವಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೋಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವಾಗ ’ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಮ’ನ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನೆನೆಯಲೇ ಬೇಕು, ಅದೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪುವಂತಿಲ್ಲ. ’ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಮ’, ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರಲ್ಲ. ಅವರ ಹೆಸರೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. […]

Continue readingMore Tag

Random updates

* It’s been a roller coaster ride for the last 8-9 months * Bangalore to Mysore to Swindon to Bangalore to London * During my five months stay in Mysore I never stayed in Mysore even for a single weekend. * Weekend travels between B’lore and Mysore during that period made me grow an aversion to that SH17. I might take a slower & longer route when I go to Mysore next time. * Sold my Nikon DSLR and bought Canon 40D * Reason for changing loyalties – many. One of the main reason – my favorite lens conked. * Went on a long drive to Scotland & Lake District […]

Continue readingMore Tag

Road & Trees

NH48 on an early morning, taken last winter I’ve been traveling on NH48 – the stretch between Bangalore & Kunigal for the past 16-17 years. Initially by bus and then on bike for the last two years. During my school days, it used to be from Kunigal to Bangalore, to spend my winter & summer vacations and back. Later it reversed, to spend weekends at home, far from the bustling city. When I shifted from bus to bike couple of years ago, journeys became more and more interesting. Everything became familiar – every turn, temples, buildings, houses, trees on either side of the road. Most of the times I rode […]

Continue readingMore Tag

MOV A, B

Examination time, as usual all of us were busy in collecting notes from others and getting it photo copied. Somehow we had reached the end of 5th semester. We had a very wide variety of subjects in that semester – to name few – from interesting subject “Digital Signal Processing” to wacky “Control systems” to tricky “Microprocessor” to boring “Telecommunication and Switching”. Soon classes were over and we got the time table – as usual rumors were coming like ‘exams will be postponed by one week’ or ‘students of that college are going to start strike tomorrow’ etc. As usual we had lab examinations before theory papers. So started reading […]

Continue readingMore Tag

Tic… tic…

It surprises you when you look back in your life. Give a second thought on that, it becomes really hard to compare present yourself to the past ‘you’. At least it’s true for me, if not for you. Past — here in this context I am not talking about a span of 20 or 30 years – I still have to wait for long years to talk like that – I am talking about past 5-6 years. Let me share an incident rather I would say it as a great learning. Few years ago, when I was in my first year B.E., we had shifted part of our house to […]

Continue readingMore Tag
Scroll to top